[1]
SERT, Y.S. 2023. Yemen’de Bir Bulgar Hekim (1877-1878) / Dr. Hristo Stambolski. DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2, 1 (Haz. 2023), 47–51.