ERTEN, R. (2022) “Türk Halk İnanışları, Mitoloji ve Şifa ”, DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1(2), ss. 35–49. Erişim adresi: https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/35 (Erişim: 13 Nisan 2024).