SERT, Y. S. (2023) “Yemen’de Bir Bulgar Hekim (1877-1878) / Dr. Hristo Stambolski”, DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2(1), ss. 47–51. Erişim adresi: https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/44 (Erişim: 13 Nisan 2024).