Türk Halk İnanışlarında Maddi Manevi Şifa / Rifai ERTEN

Yazarlar

  • Nurullah Haydar YURDUSEVEN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

şifa, halk inanışı, gelenek, mitoloji, tıp

Özet

En ilkel kabilelerden en modern toplumlara kadar insanoğlu bedensel ve ruhsal sıkıntılardan kurtulmak için yaşamış olduğu dönemin şartlarına göre çareler aramakta, şifa bulmak için çeşitli yollara başvurmaktadır. Türk halk geleneğinde de şifa bulmak ümidiyle uygulanagelen birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden bazıları fiziksel olarak bitkilerden elde edilen ilaç benzeri maddelere dayansa da çoğu kutsal bir mekânı ziyaret etme ya da bazı materyallerin manevi etkilerinden medet umma gibi folklorik ögeler içermektedir. Türklerin İslam’ı kabulünden sonra ise bu geleneksel metotlara dualar ve Kuran-ı Kerim’den sureler ilave edilerek aynı gelenekler sürdürülmeye devam etmiştir. Mitolojik altyapıları ile binlerce yıllık bir geçmişe dayanan bu gelenekler günümüzde hala Türk toplumunun büyük bir kesimi tarafından uygulanmaktadır. Özellikle manevi ya da günümüzdeki ismi ile psikolojik rahatsızlıkları olanlar ve modern tıbbın imkanlarının yetersiz kaldığı durumlarda insanlar alternatif bir yol olarak geleneksel metotlara yönelmektedir. Tanıtımını yapmış olduğumuz bu eserde geleneksel şifa yöntemleri fiziksel ve ruhi hastalıklara yönelik uygulamalar olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

YURDUSEVEN, N. H. (2022). Türk Halk İnanışlarında Maddi Manevi Şifa / Rifai ERTEN. DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1(2), 62–66. Geliş tarihi gönderen https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/36