Açık Erişim Politikası

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Darüşşifa İslam Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC

Lisans: CC BY-NC

Gömülü Lisanslar: Evet. Darüşşifa İslam Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.

Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.

OAI: https://dasitad.com/index.php/darussifa/oai 

LOCKSS: https://dasitad.com/index.php/darussifa/gateway/lockss

CLOCKSS: https://dasitad.com/index.php/darussifa/gateway/clockss

RSS: https://dasitad.com/index.php/darussifa/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/rss2

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Darüşşifa İslam Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Darüşşifa İslam Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır. Darüşşifa İslam Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.  

Tüm makalelerimizi Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayınlıyoruz. Bu lisans makaleleri, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC-BY-NC lisansına uygun olmak kaydıyla, ticari olmayan kullanımlar için yeniden kullanmalarına izin verir. Ancak ticari kullanıcılar veya ticari kullanım için yazarlardan izin alınmalıdır. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilir. Darüşşifa İslam Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://dasitad.com/index.php/darussifa/issue/archive adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:

 • Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
 • Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
 • Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
 • Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
 • Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
 • Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar yada teknolojik önlemler uygulayamazsınız.
 • Under the CC BY-NC 4.0 license you can freely:
  • Share: You can copy and redistribute the work in any medium or format.
  • Adapt: ​​Mix, transfer and build on existing work.
  • Only the following conditions must be complied with:
  • Attribution: You must provide appropriate reference, link to the license, and provide information if changes have been made. You may do so appropriately, but this does not imply that the licensee approves of you and your use.
  • Non-Commercial: You may not use this material for commercial purposes.
  • No additional restrictions: You may not apply legal requirements or technological measures that would legally restrict the use of the permissions provided by the license.

Dergimizde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.