Editör Kurulu

İMTİYAZ SAHİBİ VE EDİTÖR

Doç. Dr. Zehra Gençel Efe/İslam Tarihi orcid.org/0000-0002-7558-7382 İslam Tarihi (Hitit Üniversitesi/ Türkiye)

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Doç. Dr. Talip Demir/ Din Sosyolojisi/orcid.org/0000-0003-0030-9481 ( Şırnak Üniversitesi/ Türkiye)

Dr. Edip Akyol /İslam Tarihi/orcid.org/0000-0003-0757-216X (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Arş. Gör. Elif Kübra Aslandoğdu/İslam Tarihi  /orcid.org/0000-0001-9191-5502  (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

İsa Yavuz/İslam Tarihi /orcid.org/0000-0002-2290-2561 (Diyanet İşleri Başkanlığı- Türkiye)

Eda Karakış/İslam Tarihi /orcid.org/0000-0003-8765-4320 (Hitit Üniversitesi / Türkiye) 

ARAPÇA DİL EDİTÖRÜ

Öğr. Gör. Şahin Bal / Arap Dli ve Belagati /orcid.org/0000-0002-2326-4530  (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

 

DİL EDİTÖRÜ

Meliha Yekeler/Türkçe /orcid.org/0000-0001-8975-1748 (Hitit Üniversitesi/Türkiye)

İSTATİSTİK VE ETİK EDİTÖRÜ

Dr. Edip Akyol /İslam Tarihi/orcid.org/0000-0003-0757-216X (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

 

ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Abdülhalik Bakır/ Orta Çağ Tarihi /orcid.org/0000-0002-4436-5322  (Bilecik Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Veli Atmaca/ Hadis /orcid.org/0000-0002-7875-7586 (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr.  Esra Atmaca/ İslam Tarihi /orcid.org/0000-0002-5436-0541(Sakarya Üniversitesi / Türkiye)

Uzm. Dr. Eren Akçiçek/ Gastroenteroloji /orcid.org/ (Ege Üniversitesi - Emekli/ Türkiye) 

Doç. Dr.  İlyas Uçar /İslam Tarihi /orcid.org/0000-0003-3646-5320 (Amasya Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Osman Aydın/ Hadis /orcid.org/0000-0003-3646-5320 (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Baysal/ Halk Sağlığı /orcid.org/0000-0002-5272-5922 (Dokuz Eylül Üniversitesi / Türkiye)

Dr. Edip Akyol /İslam Tarihi/orcid.org/0000-0003-0757-216X (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)

Arş. Gör. Elif Kübra Aslandoğdu/İslam Tarihi /orcid.org/0000-0001-9191-5502 (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

 

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Esin Kâhya / Bilim Tarihi /orcid.org/ (Biruni Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Nil Sarı/ Tıp Tarihi ve Etik orcid.org/0000-0002-4935-8658  (İbn Haldun Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. İlter Uzel / Tıp Tarihi ve Etik /orcid.org/0000-0002-1876-9809   (Çukurova Üniversitesi -Emekli / Türkiye)

Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir /Tıp Tarihi ve Etik /orcid.org/0000-0003-0916-707X  (Maltepe Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Acıduman/ Tıp Tarihi ve Etik /orcid.org/0000-0003-2021-4471  (Ankara Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Hasan Basri Çakmak/ Göz Hastalıkları /orcid.org/0000-0001-6877-8773 (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Abdülhalik Bakır/ Orta Çağ Tarihi /orcid.org/0000-0002-4436-5322 (Bilecik Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu/ Tıp Tarihi ve Etik /orcid.org/0000-0003-1179-6326 (İstanbul Üniversitesi- Emekli / Türkiye)

Prof. Dr. Kadir Gürler / Hadis /orcid.org/0000-0002-6373-6424  (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Veli Atmaca / Hadis /orcid.org/0000-0002-7875-7586 (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Süleyman Gezer / Tefsir /orcid.org/0000-0002-3545-8076 (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Selim Türcan / Tefsir /orcid.org/0000-0001-7618-3868 (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Şeker/ İslam Tarihi /orcid.org/0000-0002-4732-5190  (Dokuz Eylül Üniversitesi - Emekli/ Türkiye)

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım/ Hadis /orcid.org/0000-0001-7733-5528  (Ankara Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Sami Kılıç/ Hadis /orcid.org/0000-0002-9954-5312  (Fırat Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. İsmet Eşer/ Hemşirelik Tarihi /orcid.org/0000-0002-8200-2127   (Ege Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa Bıyık/ Dinler Tarihi /orcid.org/0000-0003-3676-7038   (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

Prof. Dr. Kemal Polat / Dinler Tarihi / orcid.org/0000-0002-9259-8016 (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi /Kırgızistan)

Prof. Dr. Alfina Sıbgatullina / Türkoloji /orcid.org/0000-0001-5755-8687  (Rusya Bilimler Akademisi / Rusya)

Prof. Dr. Mensur Nuredin / İslam Tarihi /orcid.org/0000-0002-0216-2201 (Uluslararası Vizyon Üniversitesi / Makedonya)

Doç. Dr. Ali Yüksek/ Fıkıh /orcid.org/0000-0003-4817-2576  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Husein Rizai/ Antropoloji /orcid.org/0000-0002-1138-392X (Kalkandelen Üniversitesi / Kuzey Makedonya)

Doç. Dr. Nadir Karakuş/ İslam Tarihi/ orcid.org/0000-0002-1508-9752( Hitit Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Elnura Azizova/ İslam Tarihi /orcid.org/0000-0002-2505-1299 (Azerbaycan Bilimler Akademisi / Azerbaycan)

Doç. Dr. Bakit Murzaraimov/ orcid.org/0000 0002 8757 6998 Dinler Tarihi  (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan)

Doç. Dr. Bahattin Keleş / İslam Tarihi /orcid.org/0000-0003-4445-3303 (Şırnak Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr.  Esra Atmaca / İslam Tarihi /orcid.org/ (Sakarya Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. İlyas Uçar/ İslam Tarihi /orcid.org/0000-0003-3646-5320 (Amasya Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Hasan Erbay / Tıp Tarihi ve Etik /orcid.org/ 0000-0002-5436-3961 (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye)

Doç. Dr. Üyesi Osman Aydın/ Hadis /orcid.org/0000-0003-0413-1799 (Hitit Üniversitesi / Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Baysal / Halk Sağlığı /orcid.org/0000-0002-5272-5922 (Dokuz Eylül Üniversitesi / Türkiye)