Yazım Kuralları

Makale dipnotlar ve Kaynakça dahil 9000 kelimeyi geçmemelidir.

Makale öğeleri dizilişi şu şekilde olmalıdır:

 1. İngilizce Başlık
 2. Abstract (300-500 kelime aralığında olmalıdır. 500 kelimeyi geçmemelidir.)
 3. Keywords
 4. Türkçe Başlık
 5. Öz (300-500) kelime aralığında olmalıdır. 500 kelimeyi  geçmemelidir.)
 6. Anahtar Kelimeler
 7. Gövde Metni
 8. Sonuç
 9. Kaynakça

Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır. Sayfa boyutu A4 ebatlarında olmalıdır.

Kenar boşlukları her kenardan 3 cm bırakılmalıdır.

Metinde kesinlikle yazar bilgileri yazılmamalıdır.

Hakem süreci bittikten sonra; Makale yazarının adı ve soyadı (soyadın tamamı büyük harfle) yazı başlığının sağ altında olmalı, yazarın görev yaptığı kurum, elektronik posta adresi, akademik unvanı, ORCID numarasıyla birlikte dipnotta Palatino Linotype yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılarak belirtilmelidir.

Gövde metninde Giriş ve Sonuç bölümleri olmak zorundadır.

Makale başlığı Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı,ilk harfi büyük ve koyu yazılmalıdır. İSNAD 2 Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten 0 nk; alttan 6 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; ortaya hizalanmalıdır. Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.

Başlıklar İSNAD2 Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten ve alttan 0 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; her iki yana hizalanmalıdır. Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır. ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır, tümü BÜYÜK HARF olmamalıdır.

Öz ve anahtar kelimeler Palatino Linotype Normal yazı tipinde 9 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında ve girintisiz olmalıdır. Anahtar kelimeler ve keywords İSNAD2 Atıf Sistemine göre hazırlanmalıdır. en az 3, en fazla 7 anahtar kelime olmalıdır. 

Öz 300-500 kelime içermelidir. 9 punto olmalıdır. Özet içinde kaynak, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır.

Yabancı dilde yazılan makalelerde makalenin İngilizce başlığı, abstract (300-500 kelime), keywords haricinde Türkçe başlık, öz (300-500 kelime), anahtar kelimeler yazılmalıdır.

Gövde metni Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1,15 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başları 1.25 cm soldan girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir. Çalışma dil bilgisi kurallarına uygun olmalı, noktalama işaretlerinin kullanımı ve diğer yazım kuralları için TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır. Ana metin içinde hiçbir şekilde otomatik numaralandırma kullanılmamalıdır. Makalenin konusu, amacı, kapsamı, gerekçesi, sonucu vb. bilgiler bilimsel yeterliliği sağlayacak ölçüde ve bir düzen içinde verilmelidir.

Dipnotlar İSNAD2 Atıf Sistemine uygun olmalıdır.

Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar alttan ve üstten 0 nk olarak ayarlanmalıdır.

Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemine uygun yapılmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı paragraf ise Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başı girintisiz, tüm paragraf soldan ve sağdan 2’er cm girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.

Tablo ve Şekiller İSNAD2 Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.

Tablo ve Şekil başlıkları ve -eğer var ise- kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, Tablo ve Şekil açıklamaları için alttan 6 nk, üstten 0 nk; Tablo ve Şekil kaynakları için üstten ve alttan 6nk olarak ayarlanmalıdır.

Tablolar yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.

Şekiller yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.

Kaynakça Sonuç bölümünden sonraki sayfada başlamalıdır.

Kaynaklar İSNAD2 Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir.

Kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 9 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır.

Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1.25 cm soldan girintili olmalıdır. Her kaynak için boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.

Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse, her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.

Kısaltmalar İSNAD2 Atıf Sisteminde belirtilen şekilde yapılmalı; yapılan kısaltma İSNAD2 Atıf Sisteminde belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir.

Makale başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.

Alt ve Üst Bilgi girişi yapılmamalıdır.

Sayfa numarası eklenmemelidir. 

Makaleler en az 4000 en fazla 10000 kelime olmalıdır.

ÇEVİRİLER

Çeviriler için makale yazım kuralları geçerlidir.

Ayrıca;

Çeviride çevirmenin ismi ve bilgileri yazılmamalıdır.

Çeviri başlığı çevrilen metnin başlığı olmalıdır.

Çeviri başlığının sonunda (*) eklenerek sayfa sonunda çevrilen metnin türü (makale, kitap bölümü, bildiri vs.) ve metnin İSNAD Atıf Sistemine göre künyesi eklenmelidir.

Asıl metinde kullanılan atıf sistemi ne olursa olsun, dipnotlar İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır.

Tablo ve Şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.

Öz ve anahtar kelimeler asıl metinde yer aldığı gibi verilmelidir. Metinde yoksa 250-500 kelimelik Öz ve anahtar kelimeler eklenmelidir.

Makaleler en az 2000 en fazla 5000 kelime olmalıdır.

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

Kitap Değerlendirmeleri için makale yazım kuralları geçerlidir.

Ayrıca;

150-250 kelimeden oluşan Öz yer almalıdır.

Kitap Değerlendirmeleri, en az 2000 en fazla 5000 kelime olmalıdır.

Kitap Değerlendirme başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.

 • Makalelerin şekilsel açıdan dergimiz Makale Şablonuna uyarlanması gerekir.
 • Çalışmalarınızda referansları İSNAD2' atıf sistemine uygun, doğru ve aktif şekilde uyarlamak için ZOTERO uygulamasını öneriyoruz.