Amaç ve Kapsam

Dergimiz, Etik, Psikoloji, Sosyal, Tıp Etiği, Folklor, Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları, Din, Sosyal Bilimler, Multidisipliner Bilimler, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Sosyal Bilimler Tarihi bilim alanına giren Tıp tarihi ve etik, Halk bilimi, Sağlık sosyolojisi başta olmak üzere, tıbbın ve sağlığın toplumsal-kültürel boyutları hakkında yapılan bilimsel içerikli bilim alanlarındaki çalışmaları yayımlayarak literatürdeki nitelikli bilimsel bilgi birikiminin artışına katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Hedef okuyucu kitlesi; sağlığın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Dergide Araştırma Makalesi, Derleme, Çeviri Makale, Kitap Değerlendirmesi çalışmaları yayınlanmaktadır. 

Derginin aynı sayısında bir yazarın aynı türden iki makalesi kabul edilemez. 

Son gönderim tarihinden sonra dergiye gönderilen makaleler o sayı için kabul edilemez. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Psikoloji, Sosyal, Tıp Etiği, Folklor, Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları, Din, Sosyal Bilimler, Multidisipliner Bilimler, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Sosyal Bilimler Tarihi, Tıp Tarihi ve Etik, Halk Bilimi, Sağlık Sosyolojisi