Psikolojik Etmenler ve Öfkenin Fıkhî Hükümlere Etkisi

Yazarlar

  • Zübeyir ASLAN KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Anahtar Kelimeler:

Abdurrahman Caner, Psikolojik Etmenler, Fıkıh, Fıkıhta Öfke, Îlâ, Zıhâr

Özet

Bir beşer olan insan Yüce Allah tarafından en güzel şekilde yaratılmıştır. Nitekim insan fiziksel bazı unsurlarla birlikte, onu diğer canlılardan ayıran, insan formuna sokan birtakım duygu ve güdülerle donatılmıştır. Bu bağlamda insanı diğer canlılardan ayıran, onun akıl sahibi bir varlık olmasıdır. Akıl ve düşünme yetisi gibi üstün meziyetlerle yaratılması, insanın daha ağır bazı sorumlulukları yüklenmesini gerektirmiştir. Bu sorumluluklardan bir kısmı insanın bazı zihinsel hallerinden müteşekkildir. Nitekim öfke gibi birtakım güdüler psikolojik olup, insanın çeşitli tasarruflarına etki etmektedir. Abdurrahman Caner’in kaleme aldığı “Psikolojik Etmenler ve Öfkenin Fıkhî Hükümlere Etkisi” isimli kitap çalışması, öfkenin insanın ibadet ve muamelat gibi birtakım alışverişlerine etki edebileceğini merkeze alan bir inceleme/araştırma niteliğini taşımaktadır. İslam hukukunda öfkenin etki alanı oldukça fazladır. Bu itibarla öfke ve öfke neticesinde ortaya çıkan çeşitli fıkhi problemler ile çözüm yolları, halen güncelliğini koruyan bir argüman olarak karşımızda durmaktadır. Yazar bu çalışmada öfke kavramı, öfkeyi meydana getiren sebepler ile öfkenin ibadet ve muamelata etkisinin fıkhi değerlendirmesini ele almıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

ASLAN, Z. (2023). Psikolojik Etmenler ve Öfkenin Fıkhî Hükümlere Etkisi. DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2(2), 109–113. Geliş tarihi gönderen https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/62