Tarih Boyunca İnanç Tıp İlişkisi - Veli Atmaca

Yazarlar

  • Rifai ERTEN Milli Eğitim Bakanlığı

Anahtar Kelimeler:

Sağlık, Hastalık, Günah, Metafizik, Tarih, Fenomenoloji

Özet

İnsanoğlu tarihte ilk olarak varoluşundan günümüze değin pek çok sorunla karşılaşmıştır. Bunların içerisinde toplumları kitleler halinde yaşanılan coğrafyaları harabeye çeviren siyasal problemlerden tutun kişisel sorunlara kadar sayısız örnekler vermek mümkündür. Kişisel ve bazen de toplumsal boyutlara ulaşan en önemli konulardan biriside sağlık olmuştur. Sağlık insanlar için sadece kaybedildiğinde hastalık durumunda tedavi olunması gereken bir konu değil aynı zamanda bu durumun dışında korunulması gereken bir şeydir. Sağlık bilimleri ile uğraşmak her zaman hastalık tedavisi değildir. Hastalığın kaynağı ve onun nasıl kişisel olsun bireysel olsun tarihin her döneminde tartışılmıştır. Bu tartışmalar ve araştırmalar bilimsel ve bazen de metafizik dediğimiz kimi sonuçları insanların önüne getirmiştir. İncelemesini yapacağımız eser bu konuyu tarihsel boyutları ile alırken aynı zamanda fenomenolojik boyutları ile de ele almaktadır.

Referanslar

Arıkan, Yasemin “Hitit Dini Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya- Fakültesi Dergisi: 365, 38(1-2), Ankara 1998.

Atmaca, Veli. Hadislerde Rukye Hz. Peygamber ve Sahabenin Uygulamaları Işığında Şifa Hadisleri, Rağbet Yayınları, İstanbul 2010.

Başer, Sait. Türk İnanma ve Anlama Modeline Dair, İrfan Yayıncılık, İstanbul 2011.

Bergen, Lütfi. Hanif Türk Gök Millet Nuh’un Töreli Torunları, Yapıgen Yayınları, İstanbul 2019

İslamoğlu, Mustafa. Hayat Kitabı Kur’ân Gerekçeli Meal-Tefsir, Düşün Yay., 11. Bsk., İstanbul 2010.

Malinowski, Bronislaw. Bilim Büyü ve Din, Kabalcı Yayınları, İstanbul 1990.

Palabıyık, Muhammed Hanefi. “Felak ve Nas Surelerinin Nüzul Siyer İlişkisi Bağlamında Mekki ve Medeni Okunmasının Anlamı ve Yorumu”, İslam ve Yorum Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar, Haz. Prof. Dr. Fikret Karaman, Malatya İlahiyat Vakfı, Malatya 2017.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ERTEN, R. (2022). Tarih Boyunca İnanç Tıp İlişkisi - Veli Atmaca. DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1(1), 99–105. Geliş tarihi gönderen https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/32