Yemen’de Bir Bulgar Hekim (1877-1878) / Dr. Hristo Stambolski

Yazarlar

  • Yavuz Selim SERT Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Anahtar Kelimeler:

Hristo Stambolski, Bulgar Hekim, Hekim Hatıratı, Yemen Sürgünü, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

Özet

Çalışmamıza konu olan eser, Hristo Stambolski’nin meslek hayatı boyunca kaleme aldığı hatıratının, Yemen zamanını kapsamaktadır. Tamamı üç cilt olan eserin ikinci cildinin dördüncü bölümünde bulunan bu kısım, Yemen’de Bir Bulgar Hekim (1877-1878) adıyla, Hüseyin Mevsim tarafından Türkçeye çevrilerek Yeditepe Yayınevi’nde 2020 yılında basılmıştır. Eserde Hristo’nun yolculuğun başından itibaren, sürgün süreci ve sonrasında gelişen olayları ayrıntılı olarak anlattığı görülmektedir. Eser hem dönemin siyasi yapısına hem İstanbul’dan Yemen’e kadar geçen rotadaki yerlerin bilgisine yer vermektedir. Bizim için en önemli yönü ise gerek asker gerekse sivil halk içinde görülen hastalıklar ve tedavilerine dair verdiği ayrıntılarla, tıp tarihi açısından farklı bir kapı aralamış olmasıdır.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

SERT, Y. S. (2023). Yemen’de Bir Bulgar Hekim (1877-1878) / Dr. Hristo Stambolski. DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2(1), 47–51. Geliş tarihi gönderen https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/44