Biyografilerle Adudî Hastahanesi Tarihi / Ahmet Güner

Yazarlar

  • Eyüp KURT Akü İslami İlimler Fakültesi

Anahtar Kelimeler:

Sıhhat, Hastalık, Hekim, Hastane, İlaç

Özet

İslam uygarlığının özelliklerini yansıtan kurumlardan biri de hastanelerdir. Tarihi süreç içinde “bîmâristan dâruşşifa, şifâhâne” gibi farklı isimlerle adlandırılan bu kurumlar, ait oldukları toplumların gelişmişlik seviyelerini ve canlıya verdikleri değeri de gösterirler. İslam uygarlığının en parlak döneminde Bağdat’da kurulan ve sonrakilere örnek olan Adudî hastanesi sözünü ettiğimiz özellikleri yansıtması açısından önemli bir örnektir. Bu kurumun tanıtılması için alanın uzmanlarından Ahmet GÜNER tarafından telif edilen “Biyografilerle Adudî Hastahanesi Tarihi” adlı eser; hem bu kurumun tanıtılmasını hem de dönemiyle ilgili gelişmişlik seviyesini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Eserin değerlendirilmesini yönelik olmak üzere;  İslam uygarlığı kurumları içinde hastanelerin yeri, eseri telif eden müellifin konuyla ilgili vukûfiyeti, ilgili dönemde kurulan sağlık kurumlarının tanıtılması için çalışmanın önemi gibi konular üzerinde durulmuştur.  

   

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

KURT, E. (2023). Biyografilerle Adudî Hastahanesi Tarihi / Ahmet Güner . DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2(1), 52–56. Geliş tarihi gönderen https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/49