Hz. Peygamber (Sav) ve Engelliler

Yazarlar

  • Edip AKYOL Diyanet İşleri Başkanlığı

Anahtar Kelimeler:

Hz. Peygamber, Engelliler, Empati, İletişim

Özet

İnsan, yaratıcının özel bir statü verdiği varlıklar arasında mükemmel bir donanıma sahip olmasının yanı sıra, doğuştan veya sonradan gelişen engellilik durumu da insanlık tarihinde yaygın ve yadsınamaz bir gerçekliktir. İnsan, sadece mükemmel ve sağlıklı bir şekilde var olmanın ötesinde, yaşamın karmaşıklığını ve çeşitliliğini engellilikle mücadele eden bireylerin varlığıyla birlikte deneyimlemektedir. Bu durum, insan varlığının zenginlik ve çeşitliliği içinde, her bireyin benzersiz bir hikâyeye sahip olduğu evrensel bir gerçekliği yansıtmaktadır. Aslında dezavantajlı bireylere olan bakış, o toplumdaki insanların ahlaki seviyelerini ve insana verdikleri değeri de göstermektedir. Seri editörlüğünü Adem APAK’ın yaptığı “Tüm İnsanların Peygamberi” konulu bir projede, on başlık altında Hz. Peygamber’in çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, devlet görevlileri, varlıklılar, yoksullar, yakınlar, gayri müslimler ve engellilerle ilişkileri serisinin 10’uncu kitabı olarak “Hz. Peygamber (sav) ve Engelliler” adıyla alanın uzmanlarından Cuma KARAN tarafından telif edilen bu eser, toplumumuzun neredeyse yüzde onunu aşan “engelliler” ile ilgili farkındalık oluşturması açısından önemlidir. Eserin değerlendirilmesine yönelik olmak üzere; Engelli insanların horlandığı bir dönemde gerek bu durumu düzeltmeye yönelik inen âyetler ve gerekse Hz. Peygamber’in engelli sahâbîlere gösterdiği ilgi, empati ve anlayışla dolu iletişimi, engelli bireylerin toplum içinde etkin bir şekilde yer almalarını teşvik etmesinin önemi ve bu değerleri güncel yaşantımıza entegre etmek gibi konular üzerinde durulmuştur.

Referanslar

Karan, Cuma, Hz. Peygamber (Sav) ve Engelliler, Beyan Yayınları, İstanbul, 2023.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

AKYOL, E. (2023). Hz. Peygamber (Sav) ve Engelliler. DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2(2), 114–118. Geliş tarihi gönderen https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/59